U 82. godini života preminuo je VALENT BENČEK  iz ZAGREBA. Pokop pokojnog VALENTA BENČEKA biti će u SRIJEDU, 03. LISTOPADA 2018. godine u 14:00 sati na mjesnom groblju u  Preseki....

U 69. godini života preminuo je STJEPAN NOVAK iz VRBOVCA. Pokop pokojnog STJEPANA NOVAKA biti će u UTORAK, 02. LISTOPADA 2018. godine u 14:00 sati na gradskom groblju u  Vrbovcu....

CJENIK za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i odvojeno sakupljenog otpada za kućanstva i pravne osobe na područjima GRADA VRBOVCA, OPĆINE GRADEC i OPĆINE PRESEKA: Cjenik odvoza komunalnog otpada – VRBOVEC Cjenik odvoza komunalnog otpada – GRADEC Cjenik odvoza komunalnog otpada – PRESEKA Upute za odvajanje i predaju komunalnog...