O nama

 

 

 


logo

K O M U N A L A C   V R B O V E C

društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne i uslužne djelatnosti

Trgovački sud Zagreb, Tt – 97/4628-2

Temeljni kapital: 4.996.100,00 kn uplaćen u cijelosti

Zag.banka ž.r. 2360000-1101283977

V R B O V E C,    Kolodvorska  br.  29

Matični broj: 3101037

Tel: 01 2791-417      Fax: 01 2791-112

direktor društva Mato Jelić, upr.prav.

E-mail: info@komunalac-vrbovec.hr

Naziv tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.
Ulica i kućni broj Kolodvorska 29
Poštanski broj i mjesto sjedišta tvrtke 10340 Vrbovec
OIB 01537106865
Matični broj 03101037
MBS 080180014
Glavni žiro račun ZBZ 2360000-1101283977
IBAN HR3123600001101283977
Telefon 01/2791-417
Faks 01/2791-112