VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Analiza vode

Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za piće obavlja se u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08.), a prema definiranom Godišnjem planu uzorkovanja vode za piće, kojim su određene točke uzorkovanja, učestalost i vrsta analize.

Kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće na nadležnom području obavlja Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar u Zagrebu.
Analiza “A” obuhvaća senzorna, fizikalno-kemijska i kemijska ispitivanja (temperatura, slobodni rezidualni klor, boja mutnoća, miris, okus, pH vrijednost, elektrovodljivost, oksidativnost, klorid, amonij, nitrit, nitrat), te mikrobiološka ispitivanja (ukupni koliformi, aerobne bakterije na 37°C, aerobne bakterije na 22°C Escherichia coli, enterokoki).

 

Analitička izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće / PDF Preuzmi