DIMNJAČARI

ADRESA
Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

 

INFO TELEFON
01 2791 417

 

DIMNJAČAR

Goran Sanjković 099 273 9599

KONTAKT
gđa. Jasna Cvetek Kolić, ing.građ.
099 272 0281

Komunalac Vrbovec d.o.o. ima koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Grada Vrbovca i Općine Gradec. Na području Općina Preseka, Farkaševac i Rakovec obavljamo dimnjačarske usluga na poziv korisnika.

 

Naši dimnjačari trenutno obavljaju dimnjačarske usluge po pozivu korisnika.

 

Dimnjačarske usluge sastoje se od:

  • čišćenja dimnjaka s ložištima na kruta goriva i na plin
  • čišćenja dimovodnih cijevi i peći na kruta goriva
  • izdavanje dimnjačarskih stručnih nalaza kod promjene ložišta, kod novoizgrađenog dimnjaka i kod postojećih javnih poslovnih industrijskih zgrada, škola, vrtića i poslovnih prostora

 

Za sve dodatne informacije molimo korisnike da kontaktiraju dimnjačara ili nazovu na broj 01 2791 417.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi

 

Odluka za dimnjačare Općina Gradec