GROBLJA

Cjenik zemljišno-grobnih naknada

na grobljima u Vrbovcu, Dijanešu, Lovrečkoj Varoši, Tklacu, Buzadovec, Gradec, Cugovec, Pokasin i Preseki.

Godišnje održavanje groblja (grobna naknada)

USLUGA NAKNADA
Grobna naknada za godišnje održavanje grobnih mjesta (cijena po m²) 32,00 kn

Uređenje grobnih mjesta (jednokratno)

USLUGA NAKNADA
1. Jednostruki grob 260,00 kn
2. Dvostruki grob 400,00 kn
3. Dvostruki grob sa dvije ploče – sredina se sadi 260,00 kn
4. Dvostruki grob sa 1 pločom – strane se sade 400,00 kn
5. Dječji okvir 140,00 kn
6. Žardinjere ovisno o veličini 60,00 kn 100,00 kn

za napuštene grobove iznos se uvećava za 30%

uređenje bez cvijeća 50% gore navedene cijene

GROBNA MJESTA

USLUGA NAKNADA
1. Grobno mjesto na starom dijelu svih groblja (otkup grobnih mjesta)
a) dvostruki grob (2,50 x 2,30 m) 1.800,00 kn
b) jednostruki grob (2,50 x 1,30 m) 1.200,00 kn
2. Grobno mjesto i grobnice na novom dijelu groblja sa okvirom i pripadajućim stazama
Vrbovec – grobnica 17.530,00 kn
Dubrava – grobnica 16.700,00 kn
Dvostruki grob (2,50 x 2,30 m) sa betonskim okvirom i stazama 6.660,00 kn
Jednostruki grob (2,50 x 1,30 m)) sa betonskim okvirom i stazama 5.058,00 kn
Dvostruki grob (2,50 x 2,30) 3.000,00 kn
Jednostruki grob (2,50 x 1,30 m) 2.000,00 kn
3. Grobno mjesto urne (6 kazeta) 7.200,00kn

UGOVARANJE UKOPA

I. PRIJEVOZ I PRIJENOS POKOJNIKA I VIJENACA

USLUGA

NAKNADA
1. a) Prijevoz pokojnika specijalnim vozilom iz kuće do groblja na području gradske zajednice Vrbovec i Dubrava cca 10 km 250,00 kn
b) Prijevoz pokojnika specijalnim vozilom
– početna cijena 150,00 kn
– po prevaljenom kilometru 4,00 kn
– čekanje kod prijevoza u kući, pored bolnice ili kod saobraćajnih udesa 100,00 kn/h
– stavljanje pokojnika u lijes, zatvaranje lijesa u bolnici, prijenos u auto te iznošenje lijesa iz auta u kuću ili mrtvačnicu 180,00 kn
c) Prijevoz pokojnika u inozemstvo
– početna cijena 200,00 kn
– po prevaljenom kilometru 6,00 kn
– stavljanje pokojnika u lijes, zatvaranje lijesa u bolnici, prijenos u auto te iznošenje lijesa iz auta u kuću ili mrtvačnicu 180,00 kn
2. Prijenos pokojnika u rashladnu komoru i iz komore na odar 45,00 kn
3. Opremanje i dekoracija lijesa 150,00 kn
4. Preuzimanje vijenaca uz odar i iznošenje iz mrtvačnice do kolica te prijevoz do groba 35,00 kn
5. Prijevoz vijenaca od mrtvačnice do groba (bez sprovoda) 30,00 kn
6.Prijevoz pokojnika od mrtvačnice do groba i spuštanje u grobnu jamu 400,00 kn
7. Nošenje urne od mrtvačnice do groba kod polaganjaa urne u grob/grobnicu 100,00 kn
8. Polaganje urne u grob/grobnicu 300,00 kn
9. Nošenje nadgrobnog znaka od mrtvačnice do mjesta ukopa (križ) 80,00 kn
10. Postavljenje vijenaca nakon ukopa, odvoz na privremeni deponij unutar groblja te odvoz na gradski deponij (nakon 30 dana) 160,00 kn
11. Stavljenje PVC folije na pokrovnu ploču 30,00 kn

II. UPOTREBA PROSTORIJA MRTVAČNICE SA ODARNICOM, DEKORACIJOM I RASVJETOM

USLUGA NAKNADA
a) Prostorija sa odrom – 3 sata prije sprovoda (katafalg) 150,00 kn
b) Prostorija za čuvanje 3 sata prije sprovoda 150,00 kn
c) Prostorija sa odrom 24 sata prije sprovoda (katafalg) 200,00 kn
d) Prostorija za čuvanje na noć (sala 24 sata) 325,00 kn

III. OTVARANJE I ZATVARANJE GROBOVA I GROBNICA

USLUGA NAKNADA
1. Iskop i zatrpavanje grobne jame na dubinu „A“ (2,20) 500,00 kn
2. Iskop i zatrpavanje grobne jame na dubinu „B“ (1,80) 400,00 kn
3. Iskop i zatrpavanje grobne jame na dubinu „C“ (1,40) 300,00 kn
4. Iskop i zatrpavanje na dubinu „D“- urna (0,60) 100,00 kn
5. Uklanjanje i postavljanje pokrovne ploče na grobu 250,00 kn
6. Uklanjanje i postavljanje pokrovne ploče na grobnici za urne 110,00 kn
7. Čišćenje unutarnjeg dijela grobnice, pemještanje i čišćenje ljesova u grobnici (1 lijes) 200,00 kn
8. Razbijanje betonske podloge na grobu 35,00 kn
9. Čišćenje i pranje okolnih grobova nakon ukopa i odvoz viška zemlje 135,00 kn

IV. UPORABA RASHLADNE KOMORE

USLUGA NAKNADA
Uporaba rashladne komore ( po satu) 10,00 kn

V. ISKOPI (ESHUMACIJE)

USLUGA NAKNADA
1. Iskop i zatrpavanje grobne jame iz koje se vrši eshumacija 750,00 kn
2. Iskop i zatrpavanje grobne jame u koju se prenosi eshumirano tijelo 500,00 kn
3. Iskop posmrtnih ostataka i smještaj u limeni lijes ili PVC vreću 600,00 kn
4. Dezinfekcija grobne jame nakon eshumacije 100,00 kn

VI. OSTALE GROBNE USLUGE

USLUGA NAKNADA
1. Izmjera okvira i nadzor nad izvođenjem 150,00 kn
2. Korištenje vode i struje prilikom izrade okvira, spomenika i grobnica 200,00 kn
3. Lotanje limenog lijesa 200,00 kn
4. Upotreba limenog manipulativnog lijesa kod prijenosa posmrtnih ostataka 150,00 kn
5. Potvrda o vlasništvu grobnog mjesta 40,00 kn
6. Potvrda za izdavanje sanitarne za sprovodnicu 40,00 kn
7. Dozvola o korištenju (ukopu) 40,00 kn
8. Izrada osmrtnica i zahvalnica (1 kom) 4,00 kn
9. Korištenje zelenog pokrivača i staze kod groba 296,00 kn
10. Korištenje posude sa laticama kod groba 195,00 kn

cijena ukopa subotom uvećava se za 50 %

cijene su bez pdv-a

nedjeljom i blagdanom ukop se ne vrši

Cjenik zemljišno-grobnih usluga Preuzmi