GROBLJA

Grobna naknada

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na promjenu cijene grobne naknade
GROBNA NAKNADA / PDF Preuzmi
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na promjenu cijene grobne naknade
GROBNA NAKNADA / PDF Preuzmi