JAVNE POVRŠINE

Program čišćenja i održavanja javnih površina grada Vrbovca za 2016. godinu

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

1. Pražnjenje koševa sa smećem postavljenih uz nogostupe u ulicama: Trg Petra Zrinskog, ulica Buban, 7. svibnja, Matije Gupca, Poginulih Branitelja, Brdo, gradsko parkiralište i u parku.
Košare se prazne 6 dana u tjednu, a ujedno se skuplja i ostali odbačeni otpad. Postoji 76 koševa za smeće.
2. Strojno čišćenje Gradskog trga – jednom tjedno x 2h.
Održavanje sata na Gradskom trgu.
3. Odvoz kontejnera sa smećeom od čišćenja grada na gradsku deponiju.
1 kontejner tjedno
4. Strojno čišćenje nogostupa i ceste – 17.662 m² jednom mjesečno

SEZONSKI RADOVI NA ODRŽAVANJU TRAVNATIH POVRŠINA I CVJETNJAKA

1. Košnja zelenih površina tokom 4., 5., 6., 7., 8. i 9. mjeseca
Gradski park 8715 m²
Gradsko parkiralište 1100 m²
Gradski park 8715 m²
Travnate površine oko ljetne pozornice i mali park 1694 m²
Park (M. J. Zagorke) 1158 m²
Zemljište ispod bivše streljane 2100 m²
Park (Vodovodna ulica) 1350 m²
Park iza zgrade suda 333 m²
Prostor oko stambenih zgrada na trgu (kb 15, 16, 17) 450 m²
Zelene površine na Gradskom trgu 600 m²
Park (I. Kukuljevića) 477 m²
Park (skretanje iz kolodvorske prema OPIK-u) 272 m²
Park (raskršće Zagrebačke i E.de Piennesa) 98 m²
Park (motel Marina) 3910 m²
UKUPNO: 22.257 m²
2. Košnja dječjih igrališta Jug I i Jug III (6x godišnje) 7.500 m²
3. Grabljanje travnjaka u gradskom parku radi pripreme za košnju u proljeće
4. Grabljanje lišća u jesen, utovar i odvoz na gradsku deponiju
5. Sadnja cvijeća u gradu – 2x godišnje
Otoci (raskršće Buban – Brdo)
Otok (cesta za Celine)
Žardinjere na Gradskom trgu
Cvjetne gredice ispred knjižnice
Sadnja cvijeća u krugove na Gradskom trgu
Otoci (raskršće Zagrebačke i E.de Piennesa)
6. Orezivanje živice oko gradskog parka i ljetne pozornice, sakupljanje i odvoz na deponiju