Komunalni otpad

INFO TELEFONI

01 2791-417, 01 2791-112

VODITELJICA ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Jasna Cvok, ing. građ. 

VRIJEME SAKUPLJANJA I ODVOZA

ponedjeljak – petak od 07:00 sati pa dok se ne ispune obveze za taj dan. U slučaju praznika ili blagdana građani će biti obaviješteni putem medija i obavijesti na ovome portalu.

SAKUPLJANJE I DEPONIRANJE OTPADA

Djelatnost sakupljanja, odlaganja i privremenoga skladištenja komunalnoga i neopasnoga proizvodnog otpada vrši se na području grada Vrbovca te općina Gradec i Preseka.
Komunalni otpad iz domaćinstva prikuplja se u PVC posudama od 120 l, dok se u stambenim zgradama otpad prikuplja u PVC kontejnerima od 1100 l. Građani imaju mogućnost za prikupljanje dodatnog otpada u vrećicama volumena 120 l, s logotipom KOMUNALCA VRBOVCA, d. o. o., koje mogu kupiti na blagajni KOMUNALCA VRBOVCA, d. o. o., po jedinstvenoj cijeni 17,50 kn/kom.
Preuzimanje posuda moguće je u KOMUNALCU VRBOVCU, d. o. o., uz prethodno ispunjenu prijavnicu i uz priložene odgovarajuće dokumente. Prijavnica s odgovarajućim dokumentima može se otvoriti na ovim stranicama.

KOMUNALNI OTPAD

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad iz proizvodne/uslužne djelatnosti ako je po svojstvima sličan otpadu iz kućanstva a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima te otpad nastao čišćenjem javnih površina.
U posudu za odlaganje kućnog otpada (kanta) ne smije se odlagati: korisni otpad (papir, staklo, PET ambalaža, Al – Fe limenke, itd.), tekućine, žeravica, vrući pepeo, leševi životinja, biološki otpad (trava, granje, korov, kora, itd.), građevinski otpad.

 

KANTE fizičke osobe / PDF KANTE pravne osobe / PDF
Preuzmi Preuzmi