KOMUNALNI OTPAD

Cjenik

Komunalac Vrbovec d.o.o. obavještava sve korisnike svojih usluga kako je od 01. siječnja 2017. godine Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost došlo do smanjenja stope PDV-a za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojeno sakupljenog otpada za kućanstva i pravne osobe.

CJENIK

za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i odvojeno sakupljenog otpada za kućanstva i pravne osobe (za četiri odvoza mjesečno) na području GRADA VRBOVCA:

Posuda/kontejner Cijena za 4 odvoza

mjesečno (kn)

PDV 13%

( kn)

Cijena s PDV

(kn)

Posuda 120 l 60,00 7,80 67,80
Posuda 240 l 106,00 13,78 119,78
Posuda 480 l 212,00 27,56 239,56
Kontejner 660 l 250,00 32,50 282,50
Kontejner 770 l 300,00 39,00 339,00
Kontejner 800 l 350,00 45,50 395,50
Kontejner 1100 l 410,00 53,30 463,30

Cijena odvoza i odlaganja komunalnog otpada kontejnerom zapremine 5m3 i više koji se odvoz vrši specijalnim vozilom za odvoz kontejnera ovisno o udaljenosti mjesta odvoza od odlagališta otpada iznosi:

Udaljenost (km) Cijena (kn) PDV 13%

( kn)

Cijena s PDV

(kn)

0-10 662,00 86,06 748,06
11-15 768,00 99,84 867,84
16-20 800,00 104,00 904,00
21-25 1.087,00 141,31 1.228,31

Za udaljenosti veće od 25 km cijena odvoza po svakom dodatnom kilometru iznosi

27,00 kn + PDV(13%) = 30,51 kn i ista se pribraja na cijenu odvoza do 25 km.

Najam kontejnera od 5 ili 7 m3 iznosi: 360,00 kn/mj  + PDV(13%) = 406,80 kn/mj.

Cijena odvoza kontejnera iz Vojarne Dugo Selo i Ciljališta Vrbovec iznosi

400,00 kn/kontejneru + PDV ( 13%) = 452,00 kn/kontejneru.

Obrazloženje: otpad iz kruga Vojarne Dugo Selo odlaže se na odlagalište Andrilovac.

POVLAŠTENE KATEGORIJE DOMAĆINSTAVA – GRAD VRBOVEC

(posuda 120 l ):

Kategorija

domaćinstva/korisnika

Cijena za 4 odvoza

mjesečno (kn)

Popust

(%)

PDV 13%

(kn)

Cijena s PDV

(kn)

Staračko- svi stariji od 65 godina na istoj adresi 30,00 50 3,90 33,90
Samačko-mlađi od 65 godina 42,00 30 5,46 47,46
Povremeni korisnici -vikendaši 30,00 50 3,90 33,90
Povremeni korisnici-u inozemstvu 30,00 50 3,90 33,90

 CJENIK

za javnu uslugu prikupljanja miješanog  komunalnog otpada i odvojeno sakupljenog otpada za kućanstva i pravne osobe za dva (2) odvoza mjesečno na području OPĆINE GRADEC i PRESEKA:

 

Veličina vreće Cijena za 2 odvoza

mjesečno (kn)

PDV 13%

( kn)

Cijena s PDV

(kn)

Vreća 40 l 51,20 6,66 57,86
Vreća 80 l 55,60 7,23 62,83
Vreća 120 l 60,00 7,80 67,80

POVLAŠTENE KATEGORIJE DOMAĆINSTVA – OPĆINA GRADEC I PRESEKA

 

Volumen vreće Kategorija domaćinstva Popust

%

Cijena za 2 odvoza mjesečno (kn) PDV 13%

 

 

(kn)

Cijena sa PDV

 

(kn)

Vreća 40 l

 

samačko 30 35,84 4,66 40,50
staračko, vikendaši, u inozemstvu 50 25,60 3,33 28,93
Vreća 80 l

 

samačko 30 38,92 5,06 43,98
staračko, vikendaši, u inozemstvu 50 27,80 3,61 31,41
Vreća 120 l

 

samačko 30 42,00 5,46 47,46
staračko, vikendaši, u inozemstvu 50 30,00 3,90 33,90

 

U Vrbovcu, 02.01.2017.