KOMUNALNI OTPAD

Cjenik

CJENIK

za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i odvojeno sakupljenog otpada za kućanstva i pravne osobe na područjima GRADA VRBOVCA, OPĆINE GRADEC i OPĆINE PRESEKA:

Cjenik odvoza komunalnog otpada – VRBOVEC

Cjenik odvoza komunalnog otpada – GRADEC

Cjenik odvoza komunalnog otpada – PRESEKA

Ugovorne kazne

 

 

U Vrbovcu, 09.08.2018.