KOMUNALNI OTPAD

Odlagalište Beljavine

INFO TELEFON: 01 2790-380

RADNO VRIJEME:

PON – PET 7:00 – 18:00 h
SUBOTA 12:00 – 18:00 h
NEDJELJA zatvoreno

ADRESA: Brčevec bb, 10340 Vrbovec

VODITELJICA ORGANIZACIJESKE JEDINICE: Jasna Cvok, ing. građ.

GLOMAZNI OTPAD

Komunalac Vrbovec tijekom cijele godine omogućuje korisnicima usluga s područja lokalne samouprave preuzimanje razvrstanoga glomaznog opada na Odlagalištu bez naknade.
U glomazni otpad spada: metalni otpad, gume, drveni otpad, električna i elektronička oprema i uređaji, veliki i mali kućanski aparati, sanitarije, pokućstvo, namještaj i sl.
Zabranjeno je glomazni otpad odlagati u posude za komunalni otpad.

GRAĐEVINSKI I OPASAN OTPAD

Na Odlagalištu se ne može deponirati građevinski i opasni otpad.

KONTEJNERI

Za organizaciju prijevoza kontejnera potrebno je nazvati Odlagalište.

 

Cijena usluge odlaganja komunalnog otpada za korisnike koji u svojoj režiji dovoze otpad na Odlagalište „Beljavine“ iznosi:
476,00 kn/toni (+PDV), 476,00 + 119,00 = 595,00 kn