Edukacijsko-informativni sadržaji

Poštovani korisnici,

U nastavku Vam donosimo nekoliko zanimljivih edukacijsko-informativnih sadržaja po pitanju gospodarenja otpadom:

Naviku usvojimo i otpad odvojimo

Glomazni otpad i posebne kategorije otpada

Smanjenje otpada

Električni otpad

Planiraj unaprijed

Upute za odvajanje i predaju komunalnog otpada