VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Opći i tehnički uvjeti

Na temelju odredbe članka 215. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09 i 130/11), članka 295. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ , broj 35/05 i 41/08), odredbe članka 24. i 25. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ , broj 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09 – ispr. i 133/09 – ispr.) te odredbe članka 17. Društvenog ugovora KOMUNALCA VRBOVCA, d. o. o. direktor Društva 20. travnja 2012. godine donio je Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga / PDF Preuzmi