Obavijesti
Informativno

03.05.2010. – 18. zasjedanje Komisije za održivi razvoj

Objavljeno: 11/05/2010

U New Yorku se od 03. do 14. svibnja 2010. godine održava 18. zasjedanje Komisije za održivi razvoj Ujedinjenih naroda (UN CSD-18) na kojem će se raspravljati o pet tema a to su: kemikalije, rudarstvo, 10 godišnji okvirni program o održivoj potrošnji i proizvodnji (10YFP), transport i gospodarenje otpadom.

Republika Hrvatska je članica Komisije za održivi razvoj, a Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je nacionalno tijelo nadležno za praćenje i koordinaciju provedbe politike održivog razvitka. Stoga će predstavnici ministarstva sudjelovati na navedenom zasjedanju, a u dijelu koji se odvija na visokoj razini državni tajnik dr. Nikola Ružinski će su-predsjedati okruglim stolom na temu upravljanje otpadom i kemikalije.

Komisija za održivi razvoj je osnovana na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda 1992. radi učinkovitog praćenja UN-ove Konferencije o okolišu i razvoju (UN Conference on Environment and Development, UNCED) poznate i kao Earth Summit.  Komisija je odgovorna za praćenje napretka u provedbi Agende 21 i Deklaracije o okolišu i razvoju iz Rija te za pripremu političkih smjernica i za praćenje Johanesburškog plana provedbe (JPOI) na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Temeljem Višegodišnjeg plana rada Komisije (2003. – 2017. g.), teme se obrađuju u dvogodišnjim ciklusima; prva godina je predviđena za pripremu UN-ovog izvješća o napretku koji se temelji  na nacionalnim izvješćima (review year), a u drugoj godini se odlučuje o mjerama i aktivnostima koje se trebaju poduzeti za ubrzavanje provedbi (policy year). Sjednice Komisije se odvijaju jednom godišnje u New Yorku u svibnju.

Od 2010. – 2011. g. traje četvrti ciklus koji je posvećen temama kemikalije, rudarstvo, 10 godišnji okvirni program o održivoj potrošnji i proizvodnji (10YFP), transport i gospodarenje otpadom.

izvor : www.mzopu.hr