Obavijesti
Informativno / Javne površine

CJENIK ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA ZA TREĆE OSOBE

Objavljeno: 01/10/2018

 

 

I. ODRŽAVANJE TRAVNJAKA jedinica mjere cijena
1. Strojna košnja rotacijskom kosilicom m2 0,40
2. Košnja travnjaka na padinama m2 0,60
3. Grabljanje otkosa m2 0,15
4. Proljetno čišćenje travnjaka m2 0,60
5. Jesensko čišćenje travnjaka m2 0,60
6. Prihrana travnjaka mineralnim gnojivom bez materijala 100m2 7,00
7. Uništavanje korova u travnjaku herbicidom m2 1,40
8. Zalijevanje travnjaka m2 1,00
9. Utovar biljnog materijala m3 32,00
10. Odvoz biljnog materijala m3 42,00
II. ODRŽAVANJE GRMLJA
1. Orezivanje niskog grmlja do 1 m visine, odstranjivanje suhih i slomljenih grana kom 6,00
2. Orezivanje srednje visokog grmlja kom 11,00
3. Orezivanje visokog grmlja kom 18,00
4. Orezivanje trnovitog niskog grmlja kom 10,00
5. Orezivanje trnovitog srednje visokog grmlja kom 15,00
6. Orezivanje trnovitog visokog grmlja kom 22,00
7. Okopavanje grmlja m2 8,00
8. Plijevljenje grmlja m2 13,00
9. Prihrana grmlja sa mineralnim gnojivom bez materijala m2 0,30
10. Zalijevanje grmlja m2 1,20
III. ODRŽAVANJE ŽIVICE
Norma važi za 1 m2 živice na tlocrtnoj površini
1. Orezivanje zapuštenih živica do 150 cm visine m2 28,00
2. Orezivanje zapuštenih živica iznad 150 cm visine m2 52,00
3. Orezivanje listopadne živice do 120 cm visine- 1. rez m2 13,00
4. Orezivanje listopadne živice do 120 cm visine- 2. rez m2 8,00
5. Orezivanje zimzelenih i crnogoričnih živica do 150 cm visine – 1. rez m2 16,00
6. Orezivanje zimzelenih i crnogoričnih živica do 150 cm visine – 2. rez m2 18,00
7. Orezivanje listopadnih živica iznad 120 cm visine m2 16,00
8. Orezivanje zimzelenih i crnogoričnih živica iznad 150 cm visine m2 18,00
9. Orezivanje niskih živica za obrube -1 . rez m2 8,00

 

10. Orezivanje niskih živica za obrube – 2. rez m2 6,00
11. Okopavanje živica m2 8,00
12. Plijevljenje živica m2 9,00
13.  Prskanje živice zaštitnim sredstvima bez materijala m2 3,00
14.  Prihrana živice mineralnim gnojivom bez materijala m2 0,30
IV. ODRŽAVANJE DRVEĆA jedinica mjere cijena
1. Orezivanje jednogodišnjih izbojaka kom 4,00
2. Orezivanje i prorjeda grana motornom pilom kom     100,00
3. Rušenje drveća na panj, promjer debla 0-45 cm kom 400,00
4. Rušenje drveća na panj, promjer debla 45-90 cm kom 600,00
5. Rušenje drveća na panj, promjer debla 90-150 cm kom 975,00
6. Prihrana drveća mineralnim gnojivom bez materijala kom 1,00
7. Obnova kolaca kod stabala bez materijala kom 32,00
8. Obnova veziva na stablima (2 veza na jednom stablu) bez materijala kom 4,00
V. ODRŽAVANJE SEZONSKOG CVIJEĆA
1. Okopavanje cvijeća m2 5,00
2. Plijevljenje cvijeća m2 3,00
3. Prihrana bez materijala m2 0,30
4. Prskanje zaštitnim sredstvima bez materijala m2 3,00
5. Zalijevanje sezonskog cvijeća m2 1,20
VI. ODRŽAVANJE RUŽA
1. Okopavanje i plijevljenje ruža m2 14,00
2. Proljetno orezivanje ruža kom 3,00
3. Proljetno odgrtanje ruža kom 3,50
4. Jesensko zagrtanje ruža sa prikraćivanjem kom 3,50
5. Prihrana ruža sa mineralnim gnojivom bez materijala m2 0,30
6. Prskanje zaštitnim sredstvima bez materijala m2 3,00
7. Čišćenje ružičnjaka od ocvalih cvjetova i divljih izboja m2 2,00
8. Zalijevanje ruža m2 1,00

 

VII. ODRŽAVANJE TRAJNICA jedinica mjere cijena
1. Čišćenje trajnica nakon zime m2 1,50
2. Okopavanje trajnica m2 14,00
3. Plijevljenje trajnica m2 9,00
4. Zalijevanje trajnica m2 1,20
5. Pribrana trajnica bez materijala m2 0,30
VIII. ODRŽAVANJE KAMENJARA
1. Okopavanje kamenjara m2 10,00
2. Plijevljenje kamenjara m2 9,00
IX. ODRŽAVANJE PARKOVSKIH STAZA
1. Uništavanje korova po parkovskim stazama bez materijala m2 1,50
2. Posipavanje staza sa sipinom u sloju debljine 2 cm bez materijala m2 7,00

 

I. ZEMLJANI RADOVI jedinica mjere cijena
1. Razastiranje zemlje u sloju do 10 cm m2 5,00
2. Razastiranje zemlje u sloju do 20 cm m2 7,00
3. Razastiranje zemlje u sloju do 30 cm m2 10,00
4. Razastiranje zemlje u sloju do 40 cm m2 13,00
5. Plitko prekopavanje 5-8 cm duboko m2 6,50
6. Grubo planiranje terena m2 7,00
7. Fino planiranje terena m2 5,00
8. Ručni utovar zdravice, šute, glinastog tla na kamion m3 50,00
9. Skidanje gornjeg sloja tla obraslog travom (paža) m2 8,00
10. Valjanje tla valjkom ručno m2 0,20
II. POBOLJŠAVANJE STRUKTURE TLA jedinica mjere cijena
1. Razastiranje i zagrabljivanje humusnog supstrata na površinu budućeg travnjaka ili gredice m2 1,20
2. Posipavanje mineralnih gnojiva 100 m2 8,00
3. Posipavanje i zagrabljivanje min. gnojiva među nasade m2 10,00
III. LISTOPADNA STABLA
Iskop jame obuhvaća odbacivanje zdravice u jednu, a mekote na drugu stranu, rahljenje dna jame, te zatrpavanje jame plodnom zemljom do 2/3 njene dubine
1. Iskop sadnje jame u teškom tlu dimenzija 80x80x 80 cm kom 100,00
2. Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 80x80x80 cm kom 75,00
3. Iskop sadne jame u teškom tlu dimenzija 100x100x80 cm kom 150,00
4. Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 100x100x80 cm kom 100,00
5. Iskop sadne jame u teškom tlu dimenzija 100x100x100 cm kom 200,00
6. Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 100x100x100 cm kom 120,00
7. Sadnja listopadnog drveća u bali sa zabijanjem kolaca u čvrsto tlo, unosom humusnog supstrata, formiranjem zdjelice i jednokratnim zalijevanjem – u lakom i srednjem tlu kom 60,00
8. Sadnja listopadnog drveća u bali sa zabijanjem kolaca u čvrsto tlo, unosom humusnog supstrata, formiranjem zdjelice i jednokratnim zalijevanjem – u teškom tlu kom     95,00
9. Sadnja listopadnog drveća u bali sa zabijanjem 3 kolca u čvrsto tlo, unosom humusnog supstrata, formiranjem zdjelice, postavljanjem drvenih letvica za kom 100,00
pričvršćivanje kolaca i jednokratnim zalijevanjem – u srednjem i lakom tlu
10. Sadnja listopadnog drveća u bali sa zabijanjem 3 kolca u čvrsto tlo, unosom humusnog supstrata, formiranjem zdjelice, postavljanjem drvenih letvica za pričvršćivanje kolaca i jednokratnim zalijevanjem – u teškom tlu 120,00
11. Postavljanje veziva uz kolac bez materijala kom 4,00

 

IV. CRNOGORIČNA l ZIMZELENA STABLA jedinica mjere cijena
Iskop sadne jame obuhvaća odbacivanje zdravice na jednu, a mekote na drugu stranu, rahljenje dna jame, te zatrpavanje dna jame plodnom zemljom do 2/3 njene dubine
1. Iskop sadnje jame u teškom tlu dimenzija 80x80x80 cm kom 100,00
2. Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 80x80x80 cm kom 75,00
3. Iskop sadne jame u teškom tlu dimenzija 60x60x60 cm kom 55,00
4. Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 60x60x60 cm kom 27,00
5. Sadnja crnogoričnog i zimzelenog drveća u bali promjera do 30 cm i jednokratnim zalijevanjem kom 20,00
6. Sadnja crnogoričnog i zimzelenog drveća u bali promjera 30-40 cm i jednokratnim zalijevanjem kom 23,00
7. Sadnja crnogoričnog i zimzelenog drveća u bali promjera 40-50 cm i jednokratnim zalijevanjem kom 30,00
V. LISTOPADNO GRMLJE
1. Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 40x40x40 cm sa rahljenjem dna jame, te ubacivanjem plodne zemlje do 2/3 njene dubine kom 8,00
2. Iskop sadne jame u teškom tlu dimenzija 40x40x40 cm kom 20,00
Sadnja listopadnog grmlja obuhvaća orezivanje grmlja prema potrebi, formiranje zdjelice i jednokratno zalijevanje
3. Sadnja visokog grmlja (150-200 cm) kom 6,00
4. Sadnja srednje visokog grmlja (100-150 cm) kom 4,00
5. Sadnja niskog grmlja (do 100 cm) kom 2,50
VI. CRNOGORIČNO l ZIMZELENO GRMLJE
Iskop sadne jame kao i kod listopadnog grmlja
1. Sadnja zimzelenih i crnogoričnih pokrivača tla kom 2,50
2. Sadnja crnogoričnog i zimzelenog niskog grmlja u bali promjera 15-30 cm, visine do 100 cm s jednokratnim zalijevanjem kom 6,00
3. Sadnja crnogoričnog i zimzelenog srednje visokog grmlja u bali, visine 100-150 cm s jednokratnim zalijevanjem kom 20,00

 

VII. ŽIVICA jedinica mjere cijena
1. Iskop jarka za živicu 30×30 cm sa odstranjivanjem gornjih slojeva lopatom i bacanjem u hrpe, rahljenje donjeg sloja jarka, uklanjanje korijenja i kamenja, te zasipavanje dna jarka do 2/3 plodnom zemljom- u srednjem i lakom tlu m 16,00
2. Iskop jarka za živicu 30×30 cm sa odstranjivanjem gornjih slojeva lopatom i bacanjem u hrpe, rahljenje donjeg sloja jarka, uklanjanje korijenja i kamenja, te zasipavanje dna jarka do 2/3 plodnom zemljom- u teškom tlu m 20,00
Sadnja listopadne živice bez busa
3. Sadnja živice visine do 40 cm, bez busa i jednokratno zalijevanje m 12,00
4. Sadnja živice visine do 60 cm, bez busa i jednokratno zalijevanje m 14,00
5. Sadnja živice visine do 80 cm, bez busa i jednokratno zalijevanje m 17,00
6. Sadnja živice visine do 100 cm, bez busa i jednokratno zalijevanje m 18,00
7. Sadnja živice visine do 150 cm, bez busa i jednokratno zalijevanje m 25,00
Sadnja listopadne živice s busom
8. Sadnja živice visine do 60 cm s busom i jednokratnim zalijevanjem m 32,00
9. Sadnja živice visine do 80 cm s busom i jednokratnim zalijevanjem m 36,00
10. Sadnja živice visine do 100 cm s busom i jednokratnim zalijevanjem m 40,00
11. Sadnja živice visine do 150 cm s busom i jednokratnim zalijevanjem m 45,00
Sadnja crnogoričnih i zimzelenih živica sa busom
12. Sadnja živice visine do 75 cm i jednokratnim zalijevanjem m 41,00
13. Sadnja živice visine do 100 cm i jednokratnim zalijevanjem m 52,00
14. Sadnja živice visine do 150 cm i jednokratnim zalijevanjem m 65,00
VIII. RUŽE
1. Sadnja ruža, sa iskopom sadne jame, orezivanjem korijenja i grana i sa zalijevanjem u lakom tlu kom 8,00
2. Sadnja ruža, sa iskopom sadne jame, orezivanjem korijenja i grana i sa zalijevanjem u teškom tlu kom 10,00
IX. TRAJNICE
1. Formiranje nove gredice za sadnju trajnica m2 28,00
# skidanje paze m2 11,00
# štihanje m2 6,00
# razastiranje supstrata m2 1,20
# grubo planiranje m2 7,00
# fino planiranje m2 5,00
2. Formiranje postojeće gredice za sadnju trajnica (bez skidanja paze) m2 19,00

 

Sadnja trajnica na pripremljene gredice sa svim pripadajućim radovima
3. Sadnja visokih trajnica 2-4 kom/ m2 kom 2,00
4. Sadnja srednje visokih trajnica 4-7kom/m2 kom 1,60
5. Sadnja niskih trajnica 8-10 kom/m2 kom 1,50
6. Sadnja jastučastih trajnica 10-12 kom/m2 kom 1,40
X. OBRUB OD ŠIMŠIRA
1. Sađenje živih ograda od šimšira sa svim pripadajućim radovima m1 24,00
XI. SEZONSKO CVIJEĆE jedinica mjere cijena
1. Vađenje ocvalih sadnica m2 4,00
2. Priprema nove gredice za sadnju m2 27,00
# skidanje paze m2 9,00
# štihanje m2 6,00
# razastiranje supstrata m2 1,20
# grubo planiranje m2 7,00
# fino planiranje m2 5,00
3. Priprema postojeće gredice za sadnju m2 19,00
4. Sadnja sezonskog cvijeća i lukovica kom 1,00
5. Zalijevanje nakon sadnje m2 1,20
XII. SJETVA TRAVNJAKA
1. Sjetva travne smjese, zagrabljivanje sjemena i valjanje m2 5,00
2. Zalijevanje travnjaka nakon sjetve m2 1,20
XIII. USLUGE
1. Košnja zelenih površina traktorskim malčerom m2 0,30
2. Košnja traktorskim malčerom površina uz cestu,

debljeg grmlja, korova i sitnog raslinja

m2 2,00- 5,00
3. Traktor Zetor s prikolicom h 280,00
4. Valjak Dynapac 3t h 200,00
5. Prijevoz valjka kamionom km 5,00
6. Režijski sat čekanja kamiona h 80,00
7. Kamion – prijevoz zemlje i sl. h 280,00
8. Usluga rada YCB-a h 250,00
9.

 

CIJENE SU BEZ PDV-A.