Obavijesti
Informativno / Javne površine

DIMNJAČARI KOMUNALCA VRBOVEC ZAPOČINJU OBAVLJATI DJELATNOST OD KUĆE DO KUĆE

Objavljeno: 06/07/2018

Od ponedjeljka 09.07.2018. godine dimnjačari Komunalca Vrbovec će vršiti uslugu čišćenja i kontrole dimovodnog sustava od kuće do kuće na području grada Vrbovca, sukladno Odluci o dimnjačarskoj službi, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije, broj 13/08 i 40/17).

Dimnjačarsku službu na području Grada Vrbovca, sukladno navedenoj odluci, obavlja trgovačko društvo Komunalac Vrbovec d.o.o.

Dimnjačarska usluga je OBAVEZNA komunalna djelatnost.

Člankom 28. naprijed navedene Odluke predviđene su kazne u iznosu od 500,00 kn za građane, te 2.000,00 kn za pravne osobe i 500,00 kn za odgovorne osobe u pravnoj osobi ako onemoguće dimnjačaru izvršenje dimnjačarskih poslova ili mu uskrati davanje točnih podataka ili koristi dimovodne objekte ili promjeni postojeće uvjete korištenja bez odobrenja ovlaštenog dimnjačara.

Vlasnici ili korisnici stambenih zgrada ili dijelova zgrada, odnosno korisnici dimovodnih objekata i ložišta DUŽNI SU omogućiti redovito čišćenje ili kontrolu dimovodnih objekata i ložišta i osigurati trajno slobodan pristup navedenim objektima.

Vlasnicima ili korisnicima stambenih zgrada ili dijelova zgrada, odnosno korisnicima dimovodnih objekata i ložišta koji nebudu zatečeni kod kuće, biti će ostavljena obavijest o ponovnom dolasku dimnjačara.

Napominjemo da se pregled i čišćenje dimovodnih objekata obavlja radi sigurnosti i zaštite Vas, kao i Vaše i susjedne imovine. Sve češće se događaju posljedice vezane uz neredovito čišćenje dimnjaka ili zbog neispravnih dimnjaka (trovanje, požari, smrt uzrokovana trovanjem).

UGLJIČNI MONOKSID je otrovan plin, ne može se osjetiti jer nema mirisa, a posljedice udisanja tog plina su glavobolja, nesvjestica i u težim slučajevima (kod dužeg udisanja) GUŠENJE i SMRT!

Za sve ostale informacije ili dodatne usluge slobodno se obratite svom dimnjačaru Goranu Sanjkoviću na broj 099/2739-599, na broj centrale 01/2791-417, mail: info@komunalac-vrbovec.hr ili možete doći osobno u Komunalac Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec.