Obavijesti
Informativno / Javna Nabava

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA ISPORUKE komunalne usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada

Objavljeno: 10/04/2013

Na temelju odredbe čl. 20.st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03.-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12),  odredbe čl. 295. Zakona  o obveznim odnosima  (NN 35/05), odredbe čl. 24.st.1. i st.5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09.-ispr., 133/09.ispr. i 78/12) te članka 17. Društvenog ugovora direktor KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o. VRBOVEC, Kolodvorska 29,  donosi dana 06. veljače 2013.godine izmjene i dopune općih uvjeta isporuke komunalne usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.

 

Objavljeno u Glasniku Zagrebačke županije broj 5/2013 od 19.03.2013.godine.

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA- 06 02 2013