Obavijesti
Informativno / Javna Nabava

Javna nabava, izrada Geodetskog elaborata

Objavljeno: 28/08/2012

Izrada geodetskog elaborata nepotpunog izvlaštenja za izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području VRBOVCA prema projektnom zadatku koja uključuje:
– izradu kopije katastarskog plana sa ucrtanim područjem za nepotpuno izvlaštenje (koridor trase voda ili područje za privremeno korištenje zemljišta tijekom izgradnje), kopija plana se radi na osnovu uklopljenih katastarskih planova i ageodetskog snimka postojećeg stanja koje su izradili projektanti idejnih i glavnih projekata,
– dobavu podataka o posjednicima odnosno o vlasnicima svih zahvaćenih katastarskih čestica (posjedovni listovi i zemljišno knjižni izvadci),
– računanje površina za nepotpuno izvlaštenje za sve dijelove katastarskih čestica u području predviđenih radova.

Dokumentacija : DOKUMENTACIJA -izrada geodetskog elaborata .