Obavijesti
Informativno

Obrazloženje vezano uz naknadu za uređenje voda

Objavljeno: 13/05/2011
Naknada za uređenje voda obračunava se rješenjem o obračunu  naknade za uređenje voda koje donose Hrvatske vode u upravnom postupku.
Naime, nakon stupanja na snagu novog Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i tijekom 2010. godine donesenih podzakonskih akata, Hrvatske vode su morale  radi zakonitog postupanja izdati svim obveznicima  nova rješenja za razrez ove naknade.
Rješenja o obračunu naknade za uređenje voda se izdaju na neodređeno vrijeme što znači da se mijenjaju isključivo po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti ukoliko se izmjeni obveznik, osnovica ili drugi obračunski elementi naknade, što upućuje na činjenicu da Hrvatske vode kao pravna osoba za upravljanje vodama racionalno i učinkovito upravljaju troškovima. Upravo s tim ciljem donesena je i zakonska regulativa kojom se propisuju načini ubiranja ove vodne naknade a  prema kojoj,  na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave odnosno zakonski ugovaratelji, uz tu naknadu naplaćuju i naknadu za uređenje voda putem uplatnica komunalne naknade.

Stoga, pri dostavi rješenja o obračunu naknade za uređenje voda obveznicima kojima se obračun i naplata naknade za uređenje voda vrši putem jedinica lokalne samouprave / zakonskih ugovaratelja obveznicima nije bilo moguće uz rješenje dostaviti i uplatnice, budući se iste mjesečno dostavljaju objedinjeno s uplatnicama komunalne naknade.
Povedeni istim ciljem, obveznicima kojima Hrvatske vode izravno vrše obračun i naplatu naknade za uređenje voda uz rješenje o obračunu naknade za uređenje voda (koja još jednom napominjemo  su se morala dostaviti sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva odnosno pratećim podzakonskim aktima) dostavljene su i pripadajuće uplatnice za 2011. godinu, što je za posljedicu imalo umanjenje troškova obračuna i naplate.

Navedenim načinima dostave rješenja i pripadajućih uplatnica svim obveznici plaćanja naknade za uređenje zadovoljena je zakonska obveza izdavanja rješenja i  dostava pripadajućih uplatnica vodeći računa o troškovima s jedne strane, odnosno zakonitom postupanju u obavljanju djelatnosti ubiranja vodnih naknada s druge strane.

Preuzeto sa : hrvatske vode