Obavijesti
Informativno / Javna Nabava

Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave , usluga osiguranja

Objavljeno: 28/12/2011

Predviđa se sklapanje četiri godišnja ugovora o javnoj nabavi trajanju od 12 mjeseci tijekom navedenog razdoblja koji nisu vezani uz kalendarsku godinu. S obzirom da su cijene promjenjive naručitelj će svake godine prije sklapanja godišnjeg ugovora o javnoj nabavi uputiti pisani zahtjev ponuditelju za dostavu ponude. Izuzetno, prvi ugovor o javnoj nabavi sklopiti će se temeljem Odluke o odabiru najbolje ocijenjene ponude za sklapanje Okvirnog sporazuma.

Osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od posljedice nesretnog slučaja (nezgode) i osiguranje vozila – automobilska odgovornost i kasko osiguranje u opsegu i količini prema specifikaciji predmeta nabave.

Dokumentacija:

SPECIFIKACIJA-OSIGURANJE 2012 – drugi ispravak

DOKUMENTACIJA VV – USLUGE OSIGURANJA 2012