Obavijesti
Informativno / Javna Nabava / Vodoopskrba i odvodnja

Rekonstrukcija i proširenje vodocrpilišta Blanje

Objavljeno: 04/09/2012

Komunalac Vrbovec, d.o.o. objavio je javno nadmetanje za nabavu radova za Izgradnju spojnih cjevovoda i komunalnih  vodnih građevina na vodocrpilištu Blanje.

Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju i proširenje vodocrpilišta Blanje te izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda vodocrpilište Blanje-vodotoranj Vrbovec, sve prema troškovniku i tehničkoj dokumentaciji navedenoj u troškovniku.

Dokumentacija za nadmetanje je u cijelosti elektronički stavljena na raspolaganje, bez naknade, a zainteresirani gospodarski subjekt je može preuzeti na internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina: https://eojn.nn.hr.