Obavijesti
Informativno

Važnije adrese i kontakti vezani uz zaštitu okoliša

Objavljeno: 20/04/2010

Državna tijela :

UPRAVA ZA ATMOSFERU I GOSPODARENJE OTPADOM
Ulica Republike Autrije 14, 10 000 Zagreb
Ravnateljica Uprave: Jasenka Nećak, dipl.ing.kem.teh.
Tel: 01/ 3782-154
Faks: 01/ 3717-135
E-pošta: jasenka.necak@mzopu.hr

Sektor za atmosferu, more i tlo

Odjel za zaštitu atmosfere i tla
Načelnik Odjela: Marijan Krešić, dipl.ing. strojarstva
Tel: 01/ 3782-136
Faks: 01/ 3717-107
E-pošta: marijan.kresic@mzopu.hr

Odjel za zaštitu klime i ozonskog sloja
Načelnica Odjela: Višnja Grgasović, dipl.ing.geologije
Tel: 01/ 3782-117
Faks: 01/ 3717-107
E-pošta: visnja.grgasovic@mzopu.hr