Obavijesti
Javna Nabava

Poziv na nadmetanje

Objavljeno: 10/11/2011

Vodotoranj Vrbovec

Za sanaciju vodotornja u Vrbovcu

prema troškovniku uključujući sve radove i nabavu materijala prema troškovniku (pripremni radovi, zaštita bazena, zidarski radovi, montaža i demontaža vanjske stolarije, soboslikarski i ličilačli radovi, sanacija ravnog krova, fasaderski radovi, demontaža postojećeg dizala, dobava i postava novog dizala sa svom potrebnom opremom).

Dokumentacija : DOKUMENTACIJA-sanacija vodotornja VV

Troškovnik : Vodotoranj-troškovnik