Obavijesti
Informativno / Komunalni otpad / Općenito

Cijene i način obračuna za komunalnu djelatnost održavanja čistoće za domaćinstvo i gospodarstvo na dan 31.12.2009. godine

Objavljeno: 20/04/2010

Radi praćenja stanja u komunalnom gospodarstvu ovo Ministarstvo anketom je prikupilo podatke od 101 grada o cijenama i načinu obračuna za komunalnu djelatnost održavanja čistoće za domaćinstvo i od 99 gradova za gospodarstvo.
Komunalne usluge propisane su odredbama članka 20. i 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09).

DOMAĆINSTVO

U tabličnom pregledu predočeni su podaci o cijenama i načinu obračuna za komunalnu djelatnost održavanje čistoće na dan 31.12.2009. godine, prikupljeni od 101 grada.

Cijena za predmetnu djelatnost kreće se kako slijedi:

  • po domaćinstvu; prosječna cijena iznosi 43,54 kn i kreće se od najmanje 24,60 kn u gradu Grubišno Polje do najviše 78,96 kn u gradu Opuzenu;
  • po članu domaćinstva; prosječna cijena iznosi 21,00 kn i kreće se od najmanje 9,84 kn u Vrgorcu do najviše 38,89 kn u Prelogu (radi se o prosječnoj cijeni u tom gradu);
  • po m2 stana; prosječna cijena iznosi 0,53 kn i kreće se od najmanje 0,18 kn u Virovitici do najviše 1,75 kn u gradu Rabu;

U ostalim gradovima cijena za predmetnu djelatnost kreće se različito unutar tih raspona. Napominjemo da je vrlo teško iskazati cijenu u jednoj brojci jer se računa na osnovi različitih parametara pa smo kod nekih gradova iskazali prosječnu ili najvišu cijenu.

Cijene i način obračuna za komunalnu djelatnost održavanje čistoće – domaćinstvo (pdf)


GOSPODARSTVO

U tabličnom pregledu predočeni su podaci o cijenama i načinu obračuna za komunalnu djelatnost održavanje čistoće prikupljeni od 99 gradova. Iako smo nastojali dati što je moguće potpuniji prikaz načina obračunavanja cijena, nije moguće u potpunosti dati precizne i usporedive podatke.

Cijena za predmetnu djelatnost kreće se kako slijedi:

  • po m2; prosječna cijena iznosi 2,24 kn i kreće se od najmanje 0,49 kn u gradu Lipiku do najviše 7,77 kn u gradu Krku (radi se o maksimalnoj cijeni koju plaćaju poslovni subjekti I kategorije);
  • po posudi od 240 l; prosječna cijena iznosi 123,12 i kreće se od najmanje 45,00 u gradu Otoku do najviše 194,65 u Velikoj Gorici;
  • po m3; prosječna cijena iznosi 125,48 kn i kreće se od najmanje 71,71 kn u Vukovaru do najviše 155,72 kn u Vinkovcima.

Cijene i način obračuna za komunalnu djelatnost održavanje čistoće – gospodarstvo (pdf)

Zagreb, veljača 2010. godine