Obavijesti
Informativno / Općenito / Vodoopskrba i odvodnja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE za 2012. godinu

Objavljeno: 21/03/2013

Komunalac Vrbovec d.o.o.

Za komunalne i uslužne djelatnosti

V R B O V E C,    Kolodvorska  br.  29

Matični broj: 3101037

Tel: 01/2791-417, Fax:01/2791-112

E-mail: info@komunalac-vrbovec.hr

Ur.broj: 2192-13-1691

Vrbovec, 21.03.2012. god.

 

U skladu s čl. 26. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( „Narodne novine“ , br.47/08), donosi se

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE za 2012. godinu

Opis stavke

Vodoopskrbni sustav

Vodocrpilište “Dubrava” i vodocrpilište “Blanje”

Količina isporučene vode

956 900 m³

Tehnologija prerade

dezinfekcija natrijevim hipokloritom vode iz vodocrpilišta “Dubrava” i “Blanje”
dio vode koja dolazi iz zagrebačkih vodocrpilišta se dodatno klorira natrijevim kloridom i solnom kiselinom

Dužina razvodne mreže

115 km

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće

izvršene su 203 A analize
178 analiza je bilo ispravno

Poduzete mjere za svako  odstupanje od zahtjeva sukladnosti

ispiranje cjevovoda
povećana koncentracija klora
ponavljanje uzorkovanja

Mjere za poboljšanje kakvoće  vode za piće i javnog vodoopskrbnog sustava

provodi se kontinuirana i ispravna dezinfekcija vode
redovito se održavaju vodoopskrbni objekti
obavlja se stalni monitoring zdravstvene ispravnosti
vode za piće

Kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće na nadležnom području obavlja Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar u Zagrebu.

                                                                                                               Direktor:

                                                                                              Dražen Sudinec, dipl. ing. stroj.