Obavijesti
Informativno / Općenito

Hrvatska je bogata vodom

Objavljeno: 20/04/2010

Bez sumnje, Hrvatska, zahvaljujući svojem geografskom položaju, te osobinama svojega reljefa i klime, raspolaže sa znatnim količinama kvalitetne slatke vode, koja je preduvjet života. Prema službenim podacima, Hrvatska raspolaže s oko 45 milijardi m3 obnovljive slatke vode, ili 9500 m3 po stanovniku, pa je u tom smislu u odnosu na druge zemlja bogata vodom.

Hrvatska je ispresijecana čitavom mrežom rijeka, koje zajedno sa svojim pritocima jednim dijelom pripadaju slivu Crnog mora, a drugim slivu Jadranskog mora, te uz nekoliko ponornica predstavljaju iznimno kvalitetno vodeno bogatstvo Hrvatske. K tome, kada je riječ o visokokvalitetnoj pitkoj vodi, kraško područje Hrvatske s malo vode na površini, a mnogo vode u podzemlju, predstavlja neprocjenjivo vrijedan, specifičan rezervoar pitke vode vrhunske kvalitete.

Riječni tokovi Hrvatske nisu samo izvori čiste pitke vode, nego su i područja izuzetnih prirodnih ljepota. Mnoga su područja oko vodenih tokova upravo stoga, ali i zbog svog povijesnog, znanstvenog ili gospodarskog značenja, zakonski proglašena zaštićenim dijelovima prirode, nacionalnim parkovima, rezervatima, park-šumama, parkovima prirode, zaštićenim krajolicima ili spomenicima prirode.

Područje rijeke Krke proglašeno je nacionalnim parkom. Rijeka Krka čudesna je rijeka koja daje život u kamenitom i ljeti bezvodnom kraju. Zahvaljujući svojim sadrenim slapovima i stalnom osedravanju, predstavlja prirodni krški fenomen, koji uvjetuje i bogat biljni i životinjski svijet.

Na primorskoj strani Velebita nacionalni je park Paklenica, bogat šumom, čijim kanjonima teku i dvije istoimene rijeke, Velika i Mala Paklenica. U samom srcu nacionalnog parka Risnjak nalazi se najveći i najatraktivniji izvor u našoj zemlji, izvor rijeke Kupe, koji predstavlja raj za ljubitelje raftinga, kanua i ribolova.

Zaštićeno područje je i izvor rijeke Gacke u Gackom polju, koje je proglašeno spomenikom prirode. Gacka je izuzetno bogata florom i faunom, te je svjetski poznata po potočnoj pastrvi. Kanjon Cetine, kraljice kraških rijeka, zbog svoje je ljepote, ali i značaja u opskrbi vodom čitavog kraja, proglašen zaštićenim krajolikom.

Lonjsko polje, područje u porječju rijeka Save, Lonje i Struge, zbog svojih je brojnih močvara i rukavaca prepunih različitih biljnih i životinjskih, a posebno ptičjih vrsta, proglašeno parkom prirode. Parkom prirode proglašena je i dolina rijeke Mrežnice, koja jednim dijelom teče mirno i u tišini, a drugim se uz glasan šum obrušava brojnim sadrenim slapovima.

Kopački rit, močvarno područje između Dunava i Drave, zbog neprocjenjivog je biljnog i životinjskog bogatstva također proglašen parkom prirode, a jedan njegov dio i posebnim zoološkim rezervatom.

Poseban ihtiološki rezervat je i područje u kojem izvire rijeka Vrljika, te gornji dio toka rijeke Jadro.