Obavijesti
Informativno / Općenito

Informatizacija vođenja poslovnih procesa

Objavljeno: 10/05/2013
Nakon uspješne certifikacije sustava ISO 9001 i ISO 14001 krajem prošle godine, Komunalac Vrbovec je nastavio s projektima unapređenja interne organizacije s ciljem kontinuiranog poboljšanja poslovanja i usluge prema svojim korisnicima te još boljom kontrolom internih aktivnosti. Pri završetku je i prvi dio novog projekta unapređenja organizacije i informatizacije poslovanja, započet početkom 2013. kao dio šireg projekta razvoja procesnog upravljanja prema principima BPM-a upravljanja poslovnim procesima a kojeg vodi glavni konzultant projekta Davor Markota iz Samobora koji je surađivao i na projektu uvođenja sustava Q prošle godine. Zanimljivost ovog projekta je u tome što njegovom primjenom Komunalac postavlja nove standarde u organizaciji komunalnih poduzeća u RH primjenom kombinacije projektnog i procesnog principa upravljanju poslovnim aktivnostima. Naime, uz primjenu koncepta BPM omogućeno je da se poslovne aktivnosti sada, osim po zapisima proteklih događaja, kontroliraju i prema vremenskom tijeku i kvaliteti obavljanja zadataka – pojedinačni nalog. Svaka aktivnost je povezana definiranim poslovnim koracima za koje su zaduženi točno određeni djelatnici i voditelji, te se svaki radni nalog prati od početka do kraja, „horizontalno“ i prema rokovima. Ovi principi su primijenjeni u sektorima nabave, komunalnih djelatnosti, kontrole vodocrpilišta te sustava kvalitete prema ISO 9001 i ISO 14001 te posebno elementima obrade zahtjeva kupaca. Prednost ovakvog pristupa je u boljoj kontroli svih elemenata obavljanja poslovanja te u snažnoj orijentaciji prema rezultatima naloga odnosno zadovoljstvu kupca. Također, svaki nalog je moguće pratiti i prema definiranim veličinama u okvirima troškova, kvalitete ili rokova. Sve skupa ovo postavlja odlične osnove za dugoročni razvoj koji će postati i ostati u temelju politike kvalitete Komunalca. Ovakav procesni pristup poslovanju je hrabar korak organizacije unaprijed s obzirom na zahtjevnost projekta i potrebu promjene organizacijskih, komunikacijskih i kulturoloških elemenata pristupu poslovanja. No, direktor društva se odlučio na ovakav pristup prije svega zbog realnosti u mnogim prednostima koje takav pristup pruža, dostupnosti znanja i resursa, te zbog odlučnosti za kreiranje učinkovitog i transparentnog sustava poslovanja koji će služiti prije svega građanima. Također, važno je napomenuti da je cijeli projekt u potpunosti rezultat hrvatskog znanja i proizvoda te je i cjenovno prilagođen malom i srednjem poduzetništvu tako da je u ovim ekonomski složenim vremenima izrazito povoljno realiziran. Za konkretne rezultate je potrebno još malo pričekati no već se vide mnogi pomaci u poslovanju. U pripremi je i online usluga prema građanima koja će biti uključena u procesni sustav tako da će Komunalac i u ovom segmentu napraviti iskorak ka boljim uslugama prema građanstvu.