Obavijesti
Informativno / Općenito

ISPRAVAK ODLUKE O PRIKLJUČENJU GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Objavljeno: 28/01/2013

Stranica 114 Glasnik Zagrebačke županije od 10. prosinca 2012. Broj 30/12

24

 

ISPRAVAK

 

Uvidom u izvorni tekst Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 1/12) utvrđena je tekstualna pogreška, te se objavljuje sljedeći

 

ISPRAVAK

ODLUKE O PRIKLJUČENJU GRAĐEVINA

I DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE

VODNE GRAĐEVINE

 

 

U članku 22. stavku 1. alineja 1. i 2. umjesto “od 200 m2” ispravno glasi “do 200 m2”.

 

U članku 22. stavku 1. alineja 7. umjesto “od 500m2” ispravno glasi “do 500 m2”.

 

KLASA: 363-05/11-01/9

URBROJ: 238/32-03/01-12-2

Vrbovec, 23. listopad 2012.

PREDSTOJNICA

UREDA GRADONAČELNIKA

Đurđica Crnčević, dipl. iur, v. r.

 

Ispravak Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 2012