Obavijesti
Informativno / Komunalni otpad / Općenito

Kako izbjeći i smanjiti nastanak otpada u kućanstvima i uredima – praktični savjeti

Objavljeno: 31/05/2012

Agencija za zaštitu okoliša pripremila je za Vas nekoliko praktičnih i lako primjenjivih savjeta kako izbjeći i smanjiti nastanak otpada u Vašem domu i uredu, a time i njegov štetan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.

Razne vrste otpada koje nastanu u Vašem kućanstvu i/ili uredu vrijedne su sirovine koje se mogu ponovno upotrijebiti ili koristiti za proizvodnju novih proizvoda. Neznatne promjene svakodnevnih navika uvelike doprinose unaprjeđenju zaštite okoliša, ali i boljoj organizaciji i racionalnijem raspolaganju Vašim sredstvima, bilo u domu ili na radnom mjestu.

Što i kako kupovati, kako ponovno iskoristiti predmete koje namjeravate odbaciti, kako smanjiti potrošnju papira u Vašem uredu, samo su neki savjeti koje smo pripremili za Vas.

 

preuzeto sa : http://www.azo.hr/KakoIzbjeciI