- Komunalac Vrbovec, d. o. o. - http://www.komunalac-vrbovec.hr -

KOMUNALAC CERTIFICIRAN PO ISO 9001 I 14001

Komunalac Vrbovec, završio je aktivnosti oko projekta uvođenja integriranog sustava upravljanja kvalitetom te zaštitom okoliša (HRN EN ISO 9001:2009 i HRN EN ISO 14001:2009).

Sa stručnim timom uz suradnju s konzultantskom tvrtkom ”Instruktažni centar’,’ uspješno je uveden i certificiran navedeni sustav.

U cijeli postupak uloženo je puno truda, no na kraju se trud isplatio i sa ponosom možemo reći da je Komunalac u prosincu 2012. godine dobio međunarodno priznate certifikate za sustave upravljanja kvalitetom te zaštitom okoliša.

U sam proces uvođenja ISO standarda bili su uključeni svi zaposlenici, svatko u svojem djelokrugu rada. Pošto sve organizacije koje uspostave sustav upravljanja kvalitetom, moraju imati školovane i certificirane interne auditore koji imaju zadaću ustanoviti da li je nešto u sustavu učinjeno pogrešno te poduzeti korektivne radnje ukoliko je došlo do pogreške, tako je i Komunalac omogućio osposobljavanje za interne auditore, kako bi cijeli sustav bio proveden kako treba.

Uvođenjem navedenih standarda, Komunalac se i službeno obvezao poštivati visoke standarde rada za koje vjerujemo da će samo dodatno unaprijediti našu uslugu, a sve s ciljem još kvalitetnijeg zadovoljenja naših kupaca odnosno korisnika naših usluga.

[1] [2]