Obavijesti
Informativno / Općenito

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta

Objavljeno: 01/03/2013

KOMUNALAC VRBOVEC,d.o.o.

10 340 VRBOVEC

Kolodvorska 29

Vrbovec, 26.02.2013.godine

Broj: RP-19/2013

 

Na temelju Odluke direktora broj 2192-13-1082 od 25.02.2013.godine raspisuje se

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta :

 

vozač vozila čistoće C i E kategorije (m/ž)

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

UVJETI:

 

–          KV vozač

–     položen vozački ispit C i  E kategorije

–    2 godine iskustva u struci

 

Prijavi treba priložiti:

 

–          životopis

–          dokaz o stručnoj spremi

–          fotokopija radne knjižice (stranice s osobnim podacima, podacima o stručnoj spremi, zaposlenju i radnom stažu)

–          dokaz o položenom vozačkom ispitu C i E kategorije (fotokopija vozačke dozvole)

–          dokaz o radnom iskustvu na poslovima za koje se podnosi prijava (potvrda poslodavca)

–          uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili ovjerena fotokopija).

 

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavlja se u Sektor općih, kadrovskih i pravnih poslova na urudžbeni zapisnik, s naznakom «ponuda za natječaj».

 

Natječaj je otvoren  do  08.ožujka 2013.godine.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                                               

                                                                                                               DIREKTOR:

                                                                                               Dražen Sudinec, dipl.ing.stroj.

natječaj- KV vozač -2013.godina