Obavijesti
Informativno / Općenito

Natječaj za popunu radnog mjesta

Objavljeno: 11/02/2013

Na temelju Odluke direktora broj 2192-14-14/2013 od 07.02.2013.godine raspisuje se

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta :

 

referenta za reklamacije (m/ž)

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

UVJETI:

 

–          SSS – srednja škola općeg smjera 4 godine

–          6 mjeseci iskustva na administrativnim poslovima

 

 

Prijavi treba priložiti:

 

–          životopis

–          dokaz o stručnoj spremi (fotokopija)

–          fotokopija radne knjižice (stranice s osobnim podacima, podacima o stručnoj spremi, zaposlenju i radnom stažu)

–          dokaz o radnom iskustvu na poslovima za koje se podnosi prijava (potvrda poslodavca)

 

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavlja se u Sektor općih, kadrovskih i pravnih poslova na urudžbeni zapisnik ili poštom, s naznakom «ponuda za natječaj».

 

Natječaj je otvoren od 11. –  18. veljače 2013.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Dokument u PDF formatu možete preuzeti sa ove reference : natječaj- referent za reklamacije