Obavijesti
Informativno / Općenito

OBAVIJEST O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA

Objavljeno: 13/02/2012

 

 

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. VRBOVEC, Kolodvorska 29 ustrojilo je Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire.

Cjelokupni tekst Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o.možete vidjeti ovdje.

Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti ovdje