Obavijesti
Informativno / Općenito / Upravljanje tržnicom i sajmom

ODLUKA O CIJENI USLUGE POSTAVLJANJA I KORIŠTENJA ŠTANDOVA ZA POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE KANDIDATE

Objavljeno: 05/10/2018

Poštovani korisnici.

na linku ispod možete pronaći i pročitati novu Odluku o cijeni usluge postavljanja i korištenja štandova za političke stranke i nezavisne kandidate.

ODLUKA_ŠTANDOVI