Obavijesti
Informativno / Općenito / Vodoopskrba i odvodnja

ODLUKE

Objavljeno: 15/02/2012

ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA

Općinski načelnik Općine Rakovec na Odluku o cijeni vodnih usluga  od 11.05.2012.godine  dao prethodnu suglasnost  dana 24.svibnja 2012.godine Klasa:363-01/12-01/196  i Urbroj: 238-25-12-3.

 

Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09) i članka 17. Društvenog ugovora direktor Društva donosi dana 11.05.2012.godine sljedeću

Odluka

ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09), te članka 18. Statuta Općine Rakovec (Glasnik Zagrebačke županije broj 15/09) Općinsko vijeće  Općine Rakovec, na 21. sjednici održanoj dana 10. listopada 2011.godine donijelo je odluku o priključenju na komunalne vodne građevine.

Ovom Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu Odluka) utvrđuje se:

–                      obveza priključenja,

–                      postupak priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine,

–                      rokovi za priključenje,

–                      naknada za priključenje,

–                      način plaćanja naknade za priključenje,

–                      način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih

–                      korisnika i

–                      prekršajne odredbe.

 

cijeli dokument možete preuzeti ovdje : Odluka o prikljucenju 2011