Obavijesti
Informativno / Općenito / Vodoopskrba i odvodnja

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Objavljeno: 13/06/2012

Na temelju odredbe članka 215. Zakona o vodama (NN 153/09 i 130/11), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05 i 41/08), odredbe članka 24. i 25. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09.-ispr. i 133/09.ispr.) te odredbe članka 17. Društvenog ugovora KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o. direktor Društva donosi dana 20. travnja 2012.godine sljedeće opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga.

Opci i tehnicko tehnoloski uvjeti vodnih usluga- 20.04.2012.

 

S poštovanjem

Komunalac Vrbovec, d.o.o.