Obavijesti
Informativno / Općenito

Plan podjele

Objavljeno: 17/01/2014

KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. proveo postupak odvajanja s osnivanjem radi usklađenja djelatnosti prema Zakonu o vodama

Direktor Društva je dana 16.09.2013.godine donio Planom podjele KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o. kojim je detaljno uređena podjela Društva prijenosom dijela imovine, potraživanja, obveza te kapitala Društva koje se dijeli i ne prestaje, na jedno novo trgovačko društva   VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC, d.o.o., a koje se osniva radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivanjem), a u svrhu usklađenja djelatnosti prema Zakonu o vodama.

Skupština Društva donijela je dana 18.12.2013.godine odluku kojom je dala suglasnost na Plan podjele društva a novoosnovano trgovačko društvo kao javni isporučitelj vodnih usluga počelo je s radom dana 01.01.2014.godine.

Slijedom navedenih statusnih promjena isporučitelj vodnih usluga za područje Grada Vrbovca, Općine Dubrava, Općine Rakovec i Općine Gradec od dana 1.1.2014.godine je novoosnovano trgovačko društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC, d.o.o. sa sjedištem u Vrbovcu na poslovnoj adresi Kolodvorska 29, čiji su osnivači GRAD VRBOVEC, OPĆINA DUBRAVA, OPĆINA GRADEC, OPĆINA PRESEKA, OPĆINA FARKAŠEVAC i OPĆINA RAKOVEC.

 Plan podjele