Obavijesti
Groblja / Informativno / Javne površine / Komunalni otpad / Općenito

Propisi iz područja komunalnog gospodarstva

Objavljeno: 20/04/2010

 

 

 

 

 

 •   
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom Narodne novine 94/13
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti Narodne novine 127/14
 • Zakon o zaštiti okoliša Narodne novine 80/13
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom Narodne novine 23/14
 • Naputak o glomaznom otpadu Narodne novine 79/15
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima Narodne novine 86/13
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama Narodne novine 86/13
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom Narodne novine 42/14
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži Narodne novine 88/15
 • Pravilnik o katalogu otpada Narodne novine 90/15
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom Narodne novine 99/15
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima Narodne novine 105/15
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima Narodne novine 111/15
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima Narodne novine 112/15
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada Narodne novine 114/15
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima Narodne novine 125/15
 • Zakon o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području RH u I. i II. svjetskom ratu
  Narodne novine 91/92
 • Zakon o grobljima
  Narodne novine 19/98
 • Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba
  Narodne novine 143/98
 • Pravilnik o grobljima
  Narodne novine 99/02
 • Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije i načinu obilježavanja i održavanja groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila
  Narodne novine 18/93
 • Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata
  Narodne novine 100/96
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine – Međunarodni ugovori 17/97
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova
  Narodne novine – Međunarodni ugovori 6/01