Obavijesti
Informativno / Općenito

RASPORED ČIŠĆENJE I POSIPAVANJA ULICA, NOGOSTUPA I OSTALIH NASELJA GRADA VRBOVCA

Objavljeno: 14/01/2013

Poštovani Sugrađani

U sklopu Programa održavanja lokalnih cesta nalazi se i zimska služba stacionirana u Komunalcu Vrbovec, d.o.o. koja je zadužena za čišćenje ulica i nogostupa na području grada i okolnih mjesta koja njemu gravitiraju prikazanim redoslijedom  :

Redbroj

NAZIV ULICA – čišćenje  po prioritetima

Paralelni rad sa četiri operativne  jedinice

dužina u

m

I OPERATIVNA JEDINICA

1. Ulica Krste Frankopana – Trg P.Zrinskog (cijela)

430

2. Ulica 7.svibnja – Ul.M.Kvešteka, Dom zdravlja – nastavak Ul.7.svibnja

780

3. Ul. Stjepana Radića, Ul.Matije Gupca (cijela)

540

4. Ulica V.Nazora

270

5. Vinogradska ulica

300

6. Vodovodna ulica

250

2570

 

 

II OPERATIVNA JEDINICA

1. Livadarska ulica

1000

2. Selska ulica

200

3. Ul. Nikole Tesle

200

4. Ul. I.Lole Ribara

230

5. Ul. Lj.Gaja

200

6. Ul. Marije J.Zagorke

260

7. Ul.A.Šenoe

150

8. Ul. Ante Starčevića – Župana Junka

880

3120

 

III OPERATIVNA JEDINICA

1. Ulica Eugena De Piennesa

1150

2. Ulica A.Hebranga

600

3. Ulica Ivana Mažuranića

500

4. Ulica Š.I.Kršnjavi

270

5. Ulica Kralja Tomislava

460

6. Ulica Vukotinovićeva – T.Brezovačkog-Zleninska i B.Patačića

1240

7. Ulica I.Draškovića – Valentinova

720

8. Ulica P.Miškine

330

9. Ulica I.Kukuljevića

190

10. Ulica L.Kiša

270

11. Ulica M.Uradina

210

12. Ulica I.Karlovića

250

13. Ulica A.Mihanovića

200

14. Ulica P.Preradovića

280

15. Ulica Brače Radića

370

16. Ulica F.Gažija

280

17. Ulica Perinova

160

7480

IV OPERATIVNA JEDINICA

 

1. Radnička ulica

710

2. Ulica Đure Predovića

460

3. Ulica 1.svibnja

430

1600

 

OSTALA NASELJA

 

Redbroj

NAZIV MJESTA

dužina um

I OPERATIVNA JEDINICA

1. Luka ulice

970

2. Greda – ulice

300

3. Lonjica – ulice

2750

4. Peskovec – ulice

750

5. Negovec – ulice

1500

6. Vrhovec – Samoborec

500

7. Samoborec – Negovec

1000

8. Samoborec – Dulepska

800

9. Pirakovec

850

9420

 

II OPERATIVNA JEDINICA

1. Dijaneš – ulica i groblje

1500

2. Gaj – Krkač – ulice

5250

3. Celine ulice

1900

4. Topolovec – ulice – Lovrečina Varoš – Groblje

1100

5. Cerje – ulice

700

10450

 

III  OPERATIVNA JEDINICA

1. Marenić – Lukovo

850

2. Lukovo ulice

350

3. Vrb. Palovec – ulice

1000

4. Banovo – ulice

500

5. Lovrečka Velika – ulice

850

6. Podolec – ulice

350

7. Kučari – ulice

500

8. Gostović – ulice

1050

9. D.Tkalec – ulice

400

10. G.Tkalec – groblje

1800

11. Žunci – ulice – Vuki

1230

8880

IV  OPERATIVNA JEDINICA

1. Prilesje – ulica

400

2. Poljana – ulice

1600

3. Polj.Lug – ulice

7350

4. Konak – ulice

1180

5. Brčevac – ulice

2000

SVEUKUPNO:

12530

56050

Listu možete preuzeti ovdje : RASPORED CISCENJA I POSIPAVANJA

 

S poštovanjem

Komunalac Vrbovec, d.o.o.