Obavijesti
Informativno / Javna Nabava / Općenito

Ugovor o javnim uslugama , poštanske i kurirske usluge

Objavljeno: 09/05/2012

Komunalac Vrbovec objavljuje predmet nabave koji obuhvaća nabavu: ostale poštanske usluge i dopunske usluge .
Pri obavljanju usluga koje su predmet ove nabave ponuditelj je obvezan postupati u skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama (NN 88/09, 61/11), općih uvjeta davatelja poštanskih usluga za obavljanje poštanskih usluga donesenih u skladu s odredbom čl. 31. Zakona o poštanskim uslugama (NN 88/09, 61/11), odredbama Konvencije Svjetske poštanske unije, drugih međunarodnih propisa i ugovora te svih ostalih važećih pozitivnih propisa koji se odnose na predmet nabave.

Davatelj poštanskih usluga dužan je obavljati ove usluge na cijelom području Republike Hrvatske, a dužan je preuzeti pošiljke u roku ne dužem od 24 sata po zaprimljenjoj obavijesti naručitelja.
2.6. Rok trajanja ugovora i početak pružanja usluge :
Ponuditelj se obvezuje započeti s pružanjem usluge prvog slijedećeg dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi,prema dnevnim,tjednim ili mjesečnim narudžbama u tijeku godine dana od njegovog sklapanja.

Dokumentacija : DOKUMENTACIJA ZA POŠTANSKE USLUGE