Obavijesti
Općenito

Uvođenje ISO standarda 9001:2008 i 14001:2004

Objavljeno: 24/09/2012

Komunalac Vrbovec pokrenuo je aktivnosti oko projekta uvođenja integriranog sustava upravljanja kvalitetom te zaštitom okoliša (HRN EN ISO 9001:2008 i HRN EN ISO 14001:2004). Ustrojen je Stručni tim i zajedno sa konzultantskom tvrtkom “Instruktažni centar” uspješno certificiramo navedeni sustav.

Ulažu se dodatni napori pri radu na izradi dokumentacije, investicijama u zaštitu okoliša, izradi potrebnih planovima te njihovoj realizaciji. Ovim sustavima obuhvaćeno je praćenje i primjena zakonske regulative Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave, kao i internih akata Društva. Svrha sustava zaštite okoliša je prepoznavanje negativnih utjecaja na okoliš, njihovo ocjenjivanje i rangiranje, te izrada i realizacija programa za unapređenje odnosa prema okolišu. Također ovim putem se identificiraju moguće izvanredne situacije, te na toj osnovi izrađuju postupci preventivnih mjera, te odaziv ukoliko se izvanredne situacije dogode. Važno je istaknuti da su u proces uključeni svi zaposlenici, svatko u svojem djelokrugu rada.

Treba također istaknuti kako je obveza Komunalca Vrbovec d.o.o., kao javnog trgovačkog društva, briga o interesima zajednice, kako kvalitetom i dostupnosti vode za piće, tako i brigom za okoliš. Komunalac Vrbovec d.o.o. je prošao velike promjene u svome sustavu u 2012. godini i napredovao u svim segmentima poslovanja, vodeći brigu o radniku, uvažavajući ideje i mišljenja, shvaćajući važnost edukacije i obrazovanja te stalnog poboljšanja, brinući se za okoliš, kvalitetu usluge i proizvoda te ispunjenje zahtjeva i zadovoljstva kupca.