Uprava

UPRAVU Društva čini jedan direktor koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Odlukom Skupštine Društva od 28.06.2017. godine za direktora Društva imenovan je gospodin Mato Jelić, upr.prav. na mandat od 4 (četiri) godine koji počinje teći s danom 28. lipnja 2017. godine.

Financijski plan poslovanja za 2018. godinu / PDF Preuzmi
Izvješće o stanju Društva za 2017. godinu / PDF Preuzmi
Financijski plan poslovanja za 2017.godinu / PDF Preuzmi
Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2017. godinu / PDF Preuzmi
Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2016. godinu / PDF Preuzmi
POSLOVNI PLAN ZA 2014. GODINU – DOPUNA / PDF Preuzmi
IZVJEŠTAJ UPRAVE ZA 2013.GODINU / PDF Preuzmi
REVIZOROVO IZVJEŠĆE O TEMELJNIM FIN.IZVJEŠĆIMA ZA 2013.GODINU / PDF Preuzmi
REVIZOROVO IZVJEŠĆE O KONSOLIDIRANIM FIN.IZVJEŠĆIMA ZA 2013.GODINU / PDF Preuzmi
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA POSLOVNU 2013 GODINU / PDF Preuzmi
Izvještaj uprave 2012. / PDF Preuzmi
Financijski plan za 2013. / PDF Preuzmi
Poslovni plan za 2013. / PDF Preuzmi
Godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu 2012. / PDF Preuzmi
Revizorsko izvješće za 2012. godinu za grupu Komunalac Vrbovec d.o.o. / PDF Preuzmi