- Komunalac Vrbovec, d. o. o. - http://www.komunalac-vrbovec.hr -

Uprava

UPRAVU Društva čini jedan direktor koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Odlukom Skupštine Društva od 28.06.2017. godine za direktora Društva imenovan je gospodin Mato Jelić, upr.prav. na mandat od 4 (četiri) godine koji počinje teći s danom 28. lipnja 2017. godine.

Financijski plan poslovanja za 2018. godinu / PDF Preuzmi [1]
Izvješće o stanju Društva za 2017. godinu / PDF Preuzmi [2]
Financijski plan poslovanja za 2017.godinu / PDF Preuzmi [3]
Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2017. godinu / PDF Preuzmi [4]
Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2016. godinu / PDF Preuzmi [5]
POSLOVNI PLAN ZA 2014. GODINU – DOPUNA / PDF Preuzmi [6]
IZVJEŠTAJ UPRAVE ZA 2013.GODINU / PDF Preuzmi [7]
REVIZOROVO IZVJEŠĆE O TEMELJNIM FIN.IZVJEŠĆIMA ZA 2013.GODINU / PDF Preuzmi [8]
REVIZOROVO IZVJEŠĆE O KONSOLIDIRANIM FIN.IZVJEŠĆIMA ZA 2013.GODINU / PDF Preuzmi [9]
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA POSLOVNU 2013 GODINU / PDF Preuzmi [10]
Izvještaj uprave 2012. / PDF Preuzmi [11]
Financijski plan za 2013. / PDF Preuzmi [12]
Poslovni plan za 2013. / PDF Preuzmi [13]
Godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu 2012. / PDF Preuzmi [14]
Revizorsko izvješće za 2012. godinu za grupu Komunalac Vrbovec d.o.o. / PDF Preuzmi [15]