MOBILNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Grad Vrbovec, Općina Gradec, Općina Preseka i Komunalac Vrbovec d.o.o. proširili su uslugu odvojenog sakupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Donosimo Vam Upute o tome što se sve smije odložiti u mobilna reciklažna dvorišta i na koji način.

 

Upute reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište dopis Vrbovec

Mobilno reciklažno dvorište dopis Gradec

Mobilno reciklažno dvorište dopis Preseka

 Skip to content