CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA

 

ZA DOMAĆINSTVA I VIŠESTAMBENE ZGRADE:

Red. broj

USLUGA

Jed. mjere

Jedinična cijena (kn)

Jed. cijena s PDV-om (kn)

  1. Čišćenje dimnjaka sa sabiračem čađe (neovisno od vrste goriva) do 400 cm² kom 25,60 32,00
  2. Čišćenje ventilacijskog kanala dimnjaka kom 20,00 25,00
  3. Čišćenje manjih (etažnih) peći i štednjaka do 15 kW kom 56,00 70,00
  4. Čišćenje etažnih peći za centralno sa funkcijom štednjaka kom 60,00 75,00
  5. Čišćenje kotla za centralno grijanje snage od 15 do 50 kW kom 100,00 125,00
  6. Čišćenje dimovodnih cijevi (dimnjače) po metru m 16,00 20,00
  7. Probijanje začepljenog dimovodnog kanala i vađenje čađe sat 80,00 100,00
  8. Kontrola i čišćenje dimnjaka i ložišta za plinsko gorivo kom 56,00 70,00
  9. Spaljivanje dimnjaka do 400 cm² sa uključenim radnjama (čišćenje, kontrola, osiguranje) po satu sat 80,00 100,00
10. Čišćenje i kontrola dimnjaka izvedbe SCHUNT, LAS/LAF sustava (dimovodni i dozračni kanal) kom 60,00 75,00
11. Čišćenje i kontrola dimnjaka koji se NE koristi kom 20,00 25,00
12. Čišćenje i kontrola dimnjaka kotlovnice do ø 30 cm (po metru) m 16,00 20,00
13. Strojno čišćenje dimnjaka (rotomatom) m 20,00 25,00
14. Odlazak na krov (ako dimnjačar ocijeni da je moguće izvesti rad na siguran način) kom 40,00 50,00
15. Ostale usluge (na zahtjev korisnika i mogućnosti dimnjačara) sat 80,00 100,00
16. Ispitivanje i kontrola dimnjaka kom 20,00 25,00

 

ZA POSLOVNE, INDUSTRIJSKE I JAVNE ZGRADE:

Red. broj

USLUGA

Jed. mjere

Jedinična cijena (kn)

Jed. cijena s PDV-om (kn)

  1. Čišćenje dimnjaka sa sabiračem čađe (neovisno od vrste goriva) kom 76,00 95,00
  2. Čišćenje ventilacijskog kanala dimnjaka kom 60,00 75,00
  3. Čišćenje manjih (etažnih) peći kom 60,00 75,00
  4. Čišćenje pekarskih peći sat 92,00 115,00
  5. Čišćenje dimovodnih cijevi kotlovnica od ø 30 do ø 50 m 24,00 30,00
  6. Čišćenje dimovodnih cijevi kotlovnica preko ø 50 m 40,00 50,00
  7. Čišćenje dimovodnih cijevi ulaskom u iste m 60,00 75,00
  8. Čišćenje pekarskih i sl. dimnjaka sat 92,00 115,00
  9. Spaljivanje dimnjaka sa uključenim radnjama (čišćenje, kontrola, osiguranje) sat 120,00 150,00
10. Probijanje začepljenog dimnjaka i vađenje čađe sat 92,00 115,00
11. Čišćenje i kontrola ložišta na plinsko gorivo do 10 kW (bez izrade nalaza) kom 76,00 95,00
12. Čišćenje i kontrola dimovodnog kanala koji se NE koristi kom 40,00 50,00
13. Čišćenje kotlova :        do 50 kW kom 232,00 290,00
14.                                         od 51 do   290 kW kom 468,00 585,00
15.                                         od 291 do   580 kW kom 728,00 910,00
16.                                         od 581 do 1396 kW kom 1.252,00 1.565,00
17.                                         preko 1396 kW (po kW) kW 1,20 1,50
18. Strojno čišćenje dimnjaka (rotomatom) m 32,00 40,00
19. Ostale usluge (na zahtjev korisnika i mogućnosti dimnjačara) sat 92,00 115,00
20. Ispitivanje i kontrola dimnjaka kom 132,00 165,00

 

 MJERENJA, SNIMANJA, IZDAVANJA STRUČNIH NALAZA:

Red. broj

 USLUGA

Jed. mjere

Jedinična cijena (kn)

Jed. cijena s PDV-om (kn)

  1. Pregled dimnjaka i ložišta (neovisno o vrsti goriva) i izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza (DSN-1 (atest)) za:
  a) Stambena kuća ili stan kom 280,00 350,00
  b) Više stambena zgrada kom 300,00 375,00
  c) Poslovni prostor kom 380,00 475,00
  d) Javne i poslovne zgrade kom 452,00 565,00
  2. Kontrola dimnih plinova detektorom RESS RS-2 kom 25,60 32,00
  3. Kontrola tehničke dokumentacije ili projekta s izdavanjem isprave kom 100,00 125,00
  4. Termo tehničko mjerenje dimnih plinova u industriji i davanje pisanog nalaza (prema potrebi korisnika i ponudi izvođača) kom prema ponudi prema ponudi
  5. Mjerenje i kontrola dimnog broja tlačnom pumpom metodom Bacharach (prema potrebi korisnika) kom 100,00 125,00
  6. Snimanje dimnjaka kamerom (po metru) m 16,0 20,00
  7. Mjerenje i analiza dimnih plinova specijalnim instrumentima za kućanstvo, ugostiteljstvo i manje poslovne prostore sa izdavanjem pisanog nalaza ( prema pozivu i ponudi izvođača) kom prema ponudi prema ponudi

 

DODATAK NA CIJENE USLUGE ( u %):

Red. broj

USLUGA

 DODATAK

  1. Za rad po pozivu i dolasku izvan objavljenog redovnog radnog vremena 50 %
  2. Za rad praznikom i nedjeljom 100 %
  3. Za rad u posebnim (otežanim) uvjetima 80 %
  4. Dodatni ponovljeni dolazak dimnjačara po pozivu u radnom vremenu. 20 %

 

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA

 

NAPOMENA:

Sezona loženja je od 1. listopada do 30. travnja.

Redovno radno vrijeme je: od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.Skip to content