ODGOVOR VIJEĆNIKU MIJI MIJATOVIĆU

 

 

Na jučerašnjoj sjednici Gradskoj vijeća Grada Vrbovca, vijećnik HDZ-a Mijo Mijatović je izrekao tešku klevetu na račun Komunalca Vrbovec, d.o.o., rekavši da se na našem odlagalištu Beljavine odlaže opasni otpad. Isti onaj Mijo Mijatović koji je, kao gradski vijećnik brutalno uhljebljen u gradsku firmu, na samo za njega tada izmišljeno radno mjesto „kontrolor“ a koji se od tada do danas u toj firmi nije vruć napio vode. Isti onaj vijećnik Mijo Mijatović koji je i tada bio gradski vijećnik dok je bivši direktor Sudinec neovlašteno zaprimao miješani komunalni otpad na odlagalište Beljavine od firme koja je to sakupljala tko zna gdje po RH, za tri puta manju cijenu nego što smo imali na cjeniku za naše građane.  Ali je tada o tome šutio jer je bila njegova vlast. Isti onaj vijećnik Mijo Mijatović koji je suučesnik kaznenog djela nabavke neispravne balirke za plastiku i papir za odlagalište Beljavine, koju su on i Sudinec nabavili neispravnu, pa smo još toliko novaca dali za popravak. To smo kazneno prijavili, istraga traje. Ali o nekim ljudima ne treba puno trošiti riječi.

Komunalac Vrbovec d.o.o. ima zakonsku obavezu periodično vršiti prekrivanje odloženog otpada zemljom ili odgovarajućim krutim materijalom. Radi se o velikim količinama potrebnim za prekrivanje odlagališta, koje bi trebali sami negdje kupiti polje, iskopati i dovesti. Što su ogromni troškovi. Stoga smo napravili dobar poslovni potez i našli firmu koja ima zemlju pomiješanu s vapnom, stabiliziranu i koja je idealna za prekrivanje otpada na odlagalištu. Ta zemlja nije nikakav opasan otpad, što se jasno vidi iz dokumenta Izvještaj o ispitivanju i osnovna karakterizacija otpada, kojeg je konstantno radio ovlašteni kemijski laboratorij. Iste izvještaje javno objavljujemo, kao i fotografiju zemlje koju zaprimamo.

AEKS -ispitni izvještaji

U razdoblju od rujna 2018. do danas ukupno samo zaprimili 11.654,28 tona zemlje, koja se deponira sa strane i uzima za tjedno prekrivanje. Zemlja koju dobivamo ima svu urednu dokumentaciju, određenu propisima o otpadu (vagarinke, prateće listove i ostalo). Nismo zaprimali opasan otpad, niti miješani komunalni otpad, nego zemlju pomiješanu s vapnom. Naše odlagalište otpada ima stalne inspekcijske nadzore, te do sada nismo imali nikakva upozorenja niti kažnjavanja od strane inspektora. Pa ni za tu zemlju s kojom prekrivamo odlagalište.

Znamo da je predizborno vrijeme i da svaki loš čovjek može pokušavat sakupljat jeftine političke poene na nečemu, ali što je previše, previše je. Svi bi trebali imati nekakvu odgovornost za izgovoreno. Optužiti nekoga, bez ikakvog dokaza, da zaprima opasan otpad i dovodi u opasnost građane, jer gnjusno. Svatko tko ima kakva saznanja o bilo kakvim nezakonitostima, bilo gdje, dužan je to odmah prijaviti nadležnim službama, pa neka službe rade svoj posao. Skrivati se iza vijećničkog imuniteta i klevetati je odvratno. Vidjet ćemo na sudu je li taj vijećnički imunitet beskrajan i je li pokriva sva kaznena djela.

Sve odštete za kazneno djelo klevete koje sud presudi u našu korist, uključujući i ovu, donirati ćemo u humanitarne svrhe. Pravne korake i eventualne tužbe zbog nanošenja štete ugledu firme s kojom poslujemo, kao i drugih navedenih firmi, prepuštamo njima.

Komunalac Vrbovec d.o.o., je napokon dobra i stabilna firma, koja ima dobre perspektive za razvoj. Vratili smo 2 milijuna kuna Sudinčevih leasinga, isplatili 3 milijuna kuna po radnom sporu sa Stjepanom Jembrijem, kupili strojeva i opreme za 3,5 milijuna kuna i zaposlili 29 ljudi. Sve to uz najnižu cijenu sakupljanja otpada u županiji. Neka pati koga smeta.Skip to content