OBAVIJEST O PODJELI ŽUTIH KANTI ZA PLASTIKU

Obavještavamo cijenjene korisnike usluga odvoza kućnog smeća, da će djelatnici Komunalca Vrbovec d.o.o. od danas, 28.09.2021. krenuti sa podjelom žutih kanti za odvojeno sakupljanje otpadne plastike i plastične ambalaže.

Podjelu žutih kanti vršit ćemo u dane prema Rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada, iz razloga što ćemo istovremeno vršiti kontrolu broja na zelenoj kanti koja se nalazi kod korisnika.

Molimo da za preuzimanje žute kante pripremite OIB korisnika na kojeg šaljemo račune za odvoz miješanog komunalnog otpada.

Ukoliko na adresi korisnika, za vrijeme podjele kanti neće biti nikog kod kuće za preuzimanje kante, djelatnici Komunalca će ostaviti Obavijest o broju telefona, te načinu i vremenu za preuzimanje žute kante.Skip to content