JAVNO SAVJETOVANJE za Prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 

JAVNO SAVJETOVANJE

za Prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 

Sukladno članku 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), Komunalac Vrbovec d.o.o. provodi javno savjetovanje u trajanju od 30 dana u vezi Prijedloga Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vrbovca i Općine Preseka. Na Prijedloga Cjenika zainteresirane osobe mogu najkasnije do 12.03.2022. dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Komunalac Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, 10340  Vrbovec ili na e-mail adresu info@komunalac-vrbovec.hr

 

Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

Prijedlog cjenika za Grad Vrbovec

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU za Grad Vrbovec

Prijedlog cjenika za Općinu Preseka

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU za Općinu Preseka

 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – Grad Vrbovec

Izvješće o provedenm savjetovanju s javnošću – Općina Preseka

 

 

 

 

 Skip to content