CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA   ZA DOMAĆINSTVA I VIŠESTAMBENE ZGRADE: Red. broj USLUGA Jed. mjere Jedinična cijena (kn) Jed. cijena s PDV-om (kn)   1. Čišćenje dimnjaka sa sabiračem čađe (neovisno od vrste goriva) do 400 cm² kom 25,60 32,00   2. Čišćenje ventilacijskog kanala dimnjaka kom 20,00 25,00   3. Čišćenje manjih (etažnih) peći i štednjaka do 15 kW kom 56,00 70,00   4. Čišćenje...

Skip to content