Obavještavamo cijenjene građane i korisnike usluga da svoje božićno drvce nakon blagdana mogu besplatno odložiti na odlagalištu otpada „Beljavina“ ili odložiti na sabirna mjesta do utorka, 10.01.2024. u gradu Vrbovcu odakle će djelatnici poduzeća ista odvoziti i zbrinuti na odlagalištu otpada „Beljavina“. Sabirna mjesta nalaze se...

Skip to content