DIMNJAČARI

ADRESA
Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

 

INFO TELEFON
01 2791 417

 

DIMNJAČAR

Goran Sanjković 099 273 9599

KONTAKT
gđa. Jasna Cvetek Kolić, ing.građ.
099 272 0281

Komunalac Vrbovec d.o.o. ima koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Grada Vrbovca i Općine Gradec. Na području Općina Preseka, Farkaševac i Rakovec obavljamo dimnjačarske usluga na poziv korisnika.

 

Naši dimnjačari trenutno obavljaju dimnjačarske usluge po pozivu korisnika.

 

Dimnjačarske usluge sastoje se od:

  • čišćenja dimnjaka s ložištima na kruta goriva i na plin
  • čišćenja dimovodnih cijevi i peći na kruta goriva
  • izdavanje dimnjačarskih stručnih nalaza kod promjene ložišta, kod novoizgrađenog dimnjaka i kod postojećih javnih poslovnih industrijskih zgrada, škola, vrtića i poslovnih prostora

 

Za sve dodatne informacije molimo korisnike da kontaktiraju dimnjačara ili nazovu na broj 01 2791 417.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova

 

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi

 

Odluka za dimnjačare Općina GRADEC

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine PRESEKA

Opći uvjeti isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine PRESEKA

Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na Cjenik dimnjačarskih usluga za područje Općine PRESEKA

Cjenik dimnjačarskih usluga – Općina PRESEKA

 

Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Gradec

 

Cjenik usluga za zimsku službu – tržišne usluge

Skip to content