DIMNJAČARI

ADRESA
Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

 

INFO TELEFON
01 2791 417

 

DIMNJAČAR

Goran Sanjković 099 273 9599

KONTAKT
gđa. Jasna Cvetek Kolić, ing.građ.
099 272 0281

Komunalac Vrbovec d.o.o. ima koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Grada Vrbovca i Općine Gradec. Na području Općina Preseka, Farkaševac i Rakovec obavljamo dimnjačarske usluga na poziv korisnika.

 

Naši dimnjačari trenutno obavljaju dimnjačarske usluge po pozivu korisnika.

 

Dimnjačarske usluge sastoje se od:

  • čišćenja dimnjaka s ložištima na kruta goriva i na plin
  • čišćenja dimovodnih cijevi i peći na kruta goriva
  • izdavanje dimnjačarskih stručnih nalaza kod promjene ložišta, kod novoizgrađenog dimnjaka i kod postojećih javnih poslovnih industrijskih zgrada, škola, vrtića i poslovnih prostora

 

Za sve dodatne informacije molimo korisnike da kontaktiraju dimnjačara ili nazovu na broj 01 2791 417.

 

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA – ISKAZ CIJENE U EURIMA I DODANE USLUGE

Odluka o izdavanju suglasnosti na prijedlog Cjenika dimnjačarskih usluga na području Grada Vrbovca

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi

 

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC – ISKAZ CIJENE U EURIMA I DODANE USLUGE

Suglasnost na cjenik – Općina Gradec

Odluka za dimnjačare Općina GRADEC

Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Gradec

 

 

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA – ISKAZ CIJENE U EURIMA I DODANE USLUGE

Prethodna suglasnost na dopunu Cjenika dimnjačarskih usluga na području Općine Preseka

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine PRESEKA

Opći uvjeti isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine PRESEKA

Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na Cjenik dimnjačarskih usluga za područje Općine PRESEKA

 

 

Cjenik usluga za zimsku službu – tržišne usluge

 

 

 

 

 

Skip to content